Certifiering

PÅLITLIGA
LEVERANTÖRER

Kaffe har varit vår passion sedan vi startade 1987. Vi sätter smak och njutning först och strävar hela tiden mot den ultimata kaffeupplevelsen.

Tillsammans för en hållbar utveckling genom certifiering!

Vad betyder egentligen alla märkningar som finns? För att säkerställa en hållbar framtid för våra odlare och vår planet arbetar vi främst med fyra stycken certifieringar. Här berättar vi lite mer om vad de märkningarna betyder. Hjälp oss göra världen till en lite bättre plats.

Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med hur vi kan utveckla våra- och våra leverantörers hållbarhetsrutiner. Du kan läsa mer om vårt gedigna arbete med dessa och certifieringar i vår hållbarhetsbroschyr som du hittar som pdf här!

Fairtrade

fairtradeär en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas samt miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Läs mer om Fairtrade.

UTZ

utz-certifiedär en standard och etisk märkning som startades på initiativ av Ahold och kaffeodlare i Guatemala. UTZ jobbar mycket med kunskapshöjning till certifierade kakao-, kaffe- och teodlare. UTZ ställer krav på såväl sociala aspekter som miljön och matsäkerhet. Via förpackningens bäst-före-datum kan råvaran spåras till odlarna. UTZ garanterar att kaffet produceras på ett, ur miljösynpunkt, ansvarsfullt sätt, och att produktionen präglas av rimliga villkor. Läs mer om UTZ.

EU-lövet

europalovetär EU:s märkning av ekologiska produkter. Kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer får inte användas. KRAV-märkningen och den EU-ekologiska märkningens miljökrav bygger på samma EU direktiv om ekologiskt jordbruk. Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade. Läs mer om Europalövet.

Rainforest Alliance

rainforest-allianceär en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden. Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt välkänd symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som hjälper både företag och konsumenter att bidra till att skapa ljusare framtid för oss alla. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer. Läs mer om Rainforest Alliance.

Vårt hållbarhetsarbete är av högsta vikt för oss och angeläget för många av våra kunder. Vi arbetar därför kontinuerligt med att säkerställa kvalitet, miljöhänsyn och schyssta arbetsförhållanden hos våra leverantörer.

Läs gärna mer om vårt arbete här.

Nöjda kunder och hög kompetens ger glädje!