Månadens erbjudande

DET ÄR ENKELT
ATT BESTÄLLA

Månadens erbjudande beställer du enkelt när din Kaffecoach är på besök, eller genom att kontakta vår Kundservice via telefon, mail eller i webshopen

Hos oss finns Alltid Hållbara Erbjudanden!

DET HANDLAR BARA OM ATT BESTÄMMA SIG

En hållbar utveckling uppnås inte av sig självt, men det måste bli en självklarhet. Alla påverkar miljön dagligen på olika sätt. De senaste årtiondena har vi hamnat i obalans med vår natur. Vi kan ta ett personligt ansvar i allt vi gör för en mer hållbar livsstil. För oss som företag är det självklart att vi jobbar med frågan som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Att ha omsorg om människor, vår miljö och natur är en förutsättning för att lyckas. Först då blir det skillnad över tid.

Ta del av vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete. Vi är inte klara ännu, men vi arbetar seriöst och målinriktat.

ETT ANSVARSFULLT UTÖKANDE AV SORTIMENTET

Det kommer hela tiden ut nya kvalitetsprodukter på marknaden, produkter med en hållbar utveckling som grundtanke. Café Bar utvärderar alltid dessa för att se att de passar in i sortimentet. På så sätt utökar vi ständigt vårt utbud av ekologiska och rättvisa produkter.

Café Bar arbetar förebyggande för en socialt hållbar utveckling genom rättvisa och reko produkter av hög kvalitet. Vid utveckling av produkterna har bästa smak och arom varit utgångspunkten. Därefter söker vi bästa lösning och anpassning för att göra dem så hållbara som möjligt. Vi tycker vi lyckats väl när det Café Bars certifierade kaffe som OKQ8 vann Bäst i Test med.

Vi erbjuder ett antal Fairtrade-märkta teer. Fairtrade-märkningen visar att produkterna härstammar från mindre, lokala odlare i utvecklingsländer. De får rättvist betalt för sina produkter.