fbpx

Hållbarhet – Ansvar och handling

Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och lokalsamhällena. Det är därför vi konstant anstränger oss för att hitta ekologiska, rättvisa och etiskt odlade bönor som odlas av bönder vi respekterar. Genom att medvetet välja certifierade produkter säkerställer vi en hållbarhet för alla våra kunder och framtida generationer.

Varje dag kan vi ta ett personligt ansvar och anpassa våra liv till ett mer hållbart sätt över tid. Som företag är det för mig självklart att vi jobbar med frågan som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Först då blir det skillnad över tid.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2022.

Ladda ner och läs Hållbarhetsrapporten för 2022.

Vårt hållbarhetsarbete är av högsta vikt för oss och angeläget för många av våra kunder. Vårt mål är att bli det mest hållbara och innovativa kaffeföretaget i Sverige, med nya smarta tjänster och produkter som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hallbarhet PDF

Ett seriöst arbete för en hållbar utveckling

Allt vi människor gör påverkar vår omgivning. Varje steg och handling efterlämnar spår.

Genom århundraden har våra handlingar och deras efterverkningar varit i någorlunda balans med varandra. Under de senaste årtiondena har det dock skett en förändring. Vår påverkan av naturen har accelererat på ett sätt som har inneburit en ökad ekologisk och social obalans. På senare tid har vi insett att denna utveckling inte längre är hållbar, och att vi måste göra något åt saken.

Våra människor

Människorna är kärnan i Café Bars affärsstrategi och framgång. Café Bar är stolt över att anställa en mångsidig och talangfull personalstyrka från en stor mängd olika nationaliteter och värderar människor för vilka de är, för sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Företaget strävar ständigt efter att utveckla och stödja människor att uppnå sina individuella mål medan de tillför ett mervärde till organisationen.

Hållbara produkter

Hållbarhet spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av koncept och produkter. Men detta varierar efter land eller region. Det är därför vi arbetar med olika organisationer, såsom Europalövet, Fairtrade, UTZ Certified och Rainforest Alliance. Dessutom införlivar vi certifierade ekologiska ingredienser, såsom kaffe, kakao och te. Kombinationer av certifieringar är också vanliga bland vårt sortiment.

Transparens

Vi vill att våra kunder och slutanvändare ska veta att produkterna i deras kaffemaskiner är tillverkade med respekt för människor och miljö. Därför är vi öppna vad gäller att tillhandahålla information om våra produkters ursprung. Vi garanterar dock vissa aromer och en konsekvent smak, vilket kan orsaka att ursprung och sammansättning av blandningarna ändras beroende på priset och kvaliteten på den produkt som erbjuds.

Vi ger tillbaka

Hållbarhets arbetet sträcker sig utanför Sveriges gränser, ”Vi ger tillbaka” innebär bl.a. att vara företagspartner med Erikshjälpen. Vilket ger oss en långsiktighet och förutsättning där vi är med och kan direkt göra världen bättre för några utsatta barn och familjer.sortiment.

Vatten räddar liv.

Klimatkrisen drabbar barnen värst. Vatten är inte bara livsnödvändigt. Det är även avgörande för att kunna leverera den perfekta koppen.

Enligt sägnen är kaffets ursprung från Etiopien. Någon gång under 800-talet uppmärksammade fåraherden Kaldi hur energiska hans getter blev när de åt de röda bären från en speciell buske. Det berättas att getterna började dansa med varandra. Över tusen år av utveckling och förfinande av kaffebönorna är kaffet vår tids näst största handelsvara.

Tillsammans med Erikshjälpen stödjer Café Bar ett vattenbrunns projekt i just Etiopien, kaffets ursprungsland. Projektet startade 2018. 12 brunnar är planerade att borras och försörjer mindre samhällen med bl.a. skolor och odlingar. Under 2020 färdigställdes två nya brunnar. 

Vattnet pumpas upp med hjälp av solenergi. Personal utbildas på plats för att få lång livslängd på pumpar, solenergi och brunnarna.

Läs senaste rapporten från projektet här! (210208)

Skolflicka i stället för fru

Att giftas bort och tvingas sluta skolan. Så ser framtiden ut för många flickor i världen. Men inte för Loisa, 14 år. Tack vare stöd från Erikshjälpen fick hon i skolan och skolans barnrättsklubb kunskap och mod att stå upp för flickors rättigheter. Hennes engagemang gör nu att fler säger nej, vilket förändrar många flickors liv.

När flickor får gå i skolan minskar risken för barnäktenskap. Café Bar stödjer Erikshjälpens arbete som gör det möjligt för flickor som Loisa, att få utbildning, förstå sina rättigheter och påverka sin framtid.

Stolta sponsorer

Wake Me Up

Café Bar Sverige AB är stolta sponsorer av Wake Me Up. Övergången från ungdom till vuxen kan vara turbulent, det är en tid i livet då stora val ska göras och viktiga beslut ska tas. Det gör att många känner sig vilsna och upplever ett behov att prata med någon som lyssnar. Wake Me Up erbjuder alla 16–22 år gratis professionell coaching via videosamtal. Tjänsten kan användas av dig som tillfälligt känner dig lite nedstämd eller dig som har höga ambitioner och vill bli coachad framåt mot dina mål. Att bli hörd och känna sammanhang är en bidragande faktor till välmående, vilket i sin tur underlättar övergången från ungdom till vuxenlivet.

Tillsammans väcker vi ungas drömmar och hopp för framtiden och deras kraft att ta sig dit!

Generation Pep

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi bidrar genom KlubbKaffe. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Vi sätter smak och njutning först

Kaffe är mer än smak, det är också arbete och försörjning för tiotusentals människor jorden runt. Därför jobbar vi aktivt med hållbarhetsinsatser.
preloader