fbpx
About image1
Cafebar Certifiering

Tillsammans för en hållbar
utveckling genom
certifiering!

Vad betyder egentligen alla märkningar som finns?

För att säkerställa en hållbar framtid för våra odlare och vår planet arbetar vi främst med fyra stycken certifieringar. Här berättar vi lite mer om vad de märkningarna betyder. Hjälp oss göra världen till en lite bättre plats.

Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med hur vi kan utveckla våra- och våra leverantörers hållbarhetsrutiner.

Du kan läsa mer om vårt gedigna arbete med dessa och certifieringar i vår hållbarhetsbroschyr som du hittar som pdf här!

Vårt hållbarhetsarbete är av högsta vikt för oss och
angeläget för många av våra kunder.

Vi arbetar därför kontinuerligt med att säkerställa kvalitet, miljöhänsyn
och schyssta arbetsförhållanden hos våra leverantörer.

Läs gärna mer om vårt arbete här.

Hallbarhet PDF

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance, en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden.

Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt
välkänd symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som
hjälper både företag och konsumenter att bidra till att skapa ljusare
framtid för oss alla. Reglerna tas fram i samarbete med lokala
naturskyddsorganisationer.

Rainforest Alliance

Fairtrade Logo

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas samt miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Fairtrade

EU-lövet

EU:s märkning av ekologiska produkter.

Kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer får inte
användas.
KRAV-märkningen och den EU-ekologiska märkningens
miljökrav bygger på samma EU direktiv om ekologiskt jordbruk.
Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade
ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven.

Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser
är ekologiskt certifierade.

EU-Lövet

Svanen

En Svanenmärkt kaffetjänst:

  • Har energieffektiva kaffemaskiner.
  • Ställer tuffa miljö- och hälsokrav på kaffemaskinens komponenter i kontakt med livsmedel.
  • Garanterar hög andel ekologiskt certifierat kaffe och andra förbrukningslivsmedel.
  • Ställer tuffa miljökrav på förbrukningsartiklar.
  • Sker med energi- och klimateffektiva transporter.
  • Ställer krav på god kvalitet vid utförandet och krav på hygien

Svanenmärkt kaffetjänst

Nöjda kunder och hög kompetens
ger glädje!

Vi sätter smak och njutning först

Kaffe har varit vår passion sedan vi startade 1987. Vi sätter smak och njutning först och strävar hela tiden mot den ultimata kaffeupplevelsen.
preloader