Café Bars julgåva går till Erikshjälpen.

november 4, 2019

Arbetet med den 50, 6 meter djupa brunn, nummer 2 i Angolella Kebelprojektet är nu slutfört. 

Den har försetts med solpaneler, som driver pumpen. Vattnet pumpas upp till en tank som rymmer 10 000 liter. 

Befolkningen i närområdet kan nu hämta vatten från tappställen som installerats i anslutning till brunnen och därmed har
man tillgång till rent vatten inom rimligt avstånd för de flesta boende i området. Ytterligare 2 brunnar har borrats.

Vilken ära att Café Bar kan vara med och bidra!